go to boeken go to redactie go to bijdragen go to artikelen
go to printversie2
go to home
go to cv
go to publicaties
go to promoties
go to functies
go to diversen

2017

 

 

     
Jonge onderzoekers over de jeugdzorg

Jonge onderzoekers over de jeugdzorg. Amsterdam: uitgeverij SWP

 

 

2016

 

2012

  2011  
Opstellen over jeugdzorg en onderwijs

Opstellen over jeugdzorg en onderwijs.
Amsterdam: uitgeverij SWP

Van klein tot groot

Van Klein tot groot. Antwerpen-Apeldoorn: Garant; samen met Hedwig van Bakel en Roel de Groot.

leervoorwaardentest

Leervoorwaardentest. Houten: BSL; samen met E.M. Scholte

2011

  2010   2006  
orthopedische probleemvelden

Orthopedische probleemvelden en voorzieningen in Nederland. Antwerpen/Apeldoorn: Garant; samen met E. Scholte.

Kindermishandeling: een complex probleem. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Kopstukken van de orthopedagogiek

Kopstukken van de orthopedagogiek. Rotterdam: Lemniscaat.

2005

  2005   2005  
Andere wegen
Andere wegen in jeugdzorg en onderwijs. Rotterdam: Lemniscaat; samen met R. de Groot.
Verwaarlozing

Verwaarlozing; een urgente kwestie van individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Utrecht: Agiel; samen met P.P. Goudena.

Orthopedagogische werkvelden

Orthopedagogische werkvelden in Nederland. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

en verder:

2001

Veilig op school. Alphen a/d Rijn: Samsom; samen met A.J. But, D. de Kruijk & S. Stawski.

1999

Het kind van de eeuw: het kind van de rekening? Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; samen met R. de Groot.

1998

Geweld op school. Rotterdam: Lemniscaat; samen met T. Mooij.

1997

Diagnostiek in de jeugdzorg . Groningen: Wolters-Noordhoff; samen met J.M.A.MJanssens & E.E.J. de Bruyn.

1996

De sprong wagen. Activerende hulpverlening in de jeudgzorg. Utrecht: NIZW; samen met T. Duindam & M. Glas.

Methodiek in beeld. Utrecht: SWP.

Handboek Orthopedagogiek. Groningen: Wolters-Noordhoff; samen met R. de Groot, K. Doornbos & P.A. de Ruyter.

1993

Visies op thuisloosheid. Utrecht: SWP; samen met L.W.C. Tavecchio & J.M. Roorda-Honée.

Geredigeerde boeken van vóór 1993 zijn te vinden in het boek Orthopedagogische theorie, empirisch onderzoek en jeugdhulpverlening van P.M. van den Bergh e.a. (1993). Leuven-Apeldoorn: Garant.