go to home
go to cv
go to publicaties
go to promoties
go to functies
go to diversen

• Redacteur International Journal of Child & Family Welfare (1993-2016)

• Voormalig lid Toetsingscommissie Ethiek van het departement pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden (2005-2012)

• Curator bijzondere leerstoel 'Sociaal-emotionele problematiek in speciaal
onderwijs en jeugdzorg', Universiteit Leiden (2007-2015)

• Lid Redactieraad Testfonds Bohn Stafleu Van Loghum (2003-2017)

• Voorzitter jury Horizon Studieprijs bestemd voor de beste universitaire scriptie
op het terrein van de jeugdzorg (1997-2017)

• Voorzitter jury van de Bergse Bos Prijs bestemd voor de beste HBO-scriptie
op het gebied van de jeugdhulpverlening in Nederland (2000-2006)

• Voorzitter Redactieraad Orthoreeks (1984-2018)

• Lid van de Redactie van het Tijdschrtift voor Orthopedagogiek (1984-2013)

• Voorzitter Bestuur Zonnebloemschool voor speciaal onderwijs, Alphen aan de Rijn (1966-1971)

• Bestuurslid Protestants Verbond voor Kinderbescherming, Utrecht (1967-1971)

• Voorzitter Bestuur Groen van Prinstererschool, Hilversum (1972-1981)

• Redactielid van het Tijdschrift voor Jeugdbescherming en Jeugdwelzijn (1973-1977)

• Vice-voorzitter Coördinatiecomissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie (1973-1987)

• Lid van de commissie belast met het onderzoek naar het beleid van de Heldringstichtingen in opdracht van het Ministerie van Justitie (1974-1976)

• Bestuurslid Nederlands Instituut voor Kinderstudies, Den Haag (1977-1993)

• Curator van meerdere bijzondere leerstoelen van het Leids Universitair Fonds
en de Stichting Onderzoek Psychosociale Stress (1982-1993)

• Lid van het College van Advies voor de Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie (1983-1987)

• Voorzitter Bestuur Dienst Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (DSWO),
verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden (1983-1988)

• Bestuurslid Martha Stichting te Alphen a/d Rijn (1984-1990)

• Voorzitter Programmeringscollege Onderzoek Jeugd van het Ministerie van WVC (1988-1992)

• Voorzitter Commissie Harmonisatie van Normen van het Ministerie van WVC en Justitie (1988-1991)

• Voorzitter Bestuur Instituut voor Psychotrauma, Utrecht (1991-1996)

• Redacteur van het Tijdschrift voor Adolescentenzorg (1995-2000)

• Voorzitter van de Wegingscommisse van de Raad voor de Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen (1996-2004)