go to home
go to cv
go to publicaties
go to promoties
go to functies
go to diversen
• 1975 Verrichtte als eerste in Nederland een grootschalig sociometrisch onderzoek naar afgewezen (gepeste) kinderen.
• 1978 Oprichter van de Stichting Onderzoek Psychosociale Stress (samen met P.B. Defares).
• 1979 Gaf het begrip stress een plaats in de orthopedagogiek.
• 1980 Werkte binnen de orthopedagogiek vanuit een sociaal ecologische zienswijze.
• 1981 Vroeg aandacht voor het meten van de kwaliteit (effect) van de jeugdhulpverlening.
• 1986 Verrichtte als eerste in Nederland onderzoek naar zwervende jongeren.
• 1987 Oprichter van het Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening (COJ) Leiden.
• 1988 Oprichter van de European Association on Residential and Foster Care (EUSARF), samen met W. Hellinckx en E. Broekaart.
• 1990 Ontwikkelde het meervoudig risicomodel.
• 1996 Oprichter van het tijdschrift International Journal of Child & Family Welfare.
• 2003 - Ontwikkelde samen met E.M. Scholte meerdere diagnostische instrumenten uitgegeven door Bohn Stafleu Van Loghum en positief beoordeeld door de COTAN van het NIP:

• 2003

 

de Arbeidssatisfactie Index (ASI), met een handleiding voor leerkrachten (ASI-L) en een handleiding voor werkers in de jeudgzorg (ASI-J)
  de ADHD-Vragenlijst (AVL), met een handleiding voor professionals
• 2005 de Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO) (idem)
• 2007 de Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV), tweede druk (idem)
• 2008 de Gezinsvragenlijst (GVL) (idem)
• 2010 de ADHD-Vragenlijst (AVL), derde herziene druk (idem)
• 2011 Leervoorwaardentest (LVT) (idem)
• 2014 Autismespectrum Vragenlijst (AVS) (idem)
• 2016 Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quoitënt (EIQ), eerste druk (idem)

 

Over Jan Dirk van der Ploeg:

Interview 'Het ontbreken van vriendschappen vormt een ernstig risico'. Door Bas Levering (2022). Pedagogiek in praktijk, 130, 6-11.

Bergh, P.M. van den, Klomp, M., Knorth, E.J., Scholte, E.M. & Smit, M. (1993) Orthopedagogische theorie, empirisch onderzoek en jeugdhulpverlening. Leuven-Apeldoorn: Garant

• Verplanke, L. (1993) Affaires in jeugdhulpverlening zijn geen incidenten. Welzijnsweekblad, 23

Berg, G. van den (1993). Een spiegel voor de praktijk. Tijdschrift Jeugdonderzoek, april

• Fauwe, L. de (1994). Niemand meet effect van hulp aan jeugdigen. Het Parool, 3 december

• Stam, C. (2003). Hulp aan problematische jongeren. Zorg + Welzijn, 10 juni

• M. van Lieshout (2003). Jan van der Ploeg over zijn liefde voor harde feiten. Tijdschrift 0/25

• S. Vandevelde (2011). Over de eigenheid van de orthopedagogiek. In: Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30, 3-9 .

• M. Blaauw, R. Norp & M. Rademaker (2014). Blik op 40 jaar onderzoek van Jan Dirk van der Ploeg. Rijksuniversiteit Groningen: Thesis Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Interview 'Arbeiden en niet vertwijfelen'. Door Bas Levering (2018). Pedagogiek in praktijk, 106, 6-11.

Interview Jan van der Ploeg (1927). Door Vittorio Busato (2022).Oral History Project ADNG.

NB: de laatste onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website nippo.nl